Pufendorf Samuel - Histoire du regne de Charles Gustave roy de Suede - 1697 r. - 30 000 zł - Antykwariat Piękne Książki

Autor: Samuel Pufendorf
Tytuł: Histoire du regne de Charles Gustave roy de Suede comprise en sept commentaires.
Wydanie:: Knorz for Christopher Riegel, Nuremberg 1697.
Oprawa: Pełnoskórzana z epoki

Opis:
Francuskie wydanie tej bogato ilustrowanej pracy o szwedzkim królu Karolu X i jego wojnach w Polsce, Niemczech itd. Pierwsze wydanie REBUS CAROLO GUSTAVO ukazało się w języku łacińskim 1696, a drugie wydanie łacińskie w 1729 roku. Opisanie tej oficjalnej historii wojen szwedzkich z Polską i Danią w latach 1655-1660 zostało powierzone przez króla Karola XI Samuelowi Pufendorfowi, niemieckiemu historykowi i znawcy prawa międzynarodowego, który zajmował pierwszą katedrę historii na nowym uniwersytecie w Lund. (1668-1676) i był oficjalnym historiografem Królestwa od 1676 do 1689. (Sten G. Lindberg: Swedish Books 1280-1967.) Wspaniałe pod względem edytorskim dzieło dające obraz panowania króla szwedzkiego Karola X Gustawa (1622-1660) Duże partie książki poświęcone są sprawom polskim i stanowią cenne źródła do historii „potopu szwedzkiego” z lat 1655-1660. Książka ozdobiona pięknymi miedziorytami wykonanymi przez wybitnych sztycharzy europejskich według rysunków Eryka Jonsona Dahlberga (1629-1703), który towarzyszył królowi szwedzkiemu w działaniach wojennych na terenie Polski. Książka zawiera 115 tablic sztychów z których ponad 50 odnosi się do Polski. Przedstawiają one widoki miast (m. in. piękna panorama Warszawy, Krakowa Torunia, Gdańska, Szczecina, Grudziądza, Łowicza, Kruszwicy, Sandomierza, Zawichostu), plany miast (m. in. Warszawy, Gdańska, Krakowa) oraz sceny bitewne. Piękne mapy: Polski z herbami poszczególnych ziem oraz Danii. Majstersztykiem sztuki graficznej jest cykl odbity z 13 tablic miedzianych, ukazujący scenę uroczystości pogrzebowych Karola X Gustawa, obejmujący wspaniałą panoramę Sztokholmu (4,90 m długości !) – tu perfekcyjnie podany w całości. Ryciny wklejone po mistrzowsku przez introligatora – łatwo przeglądać. Książka jest znakomitym źródłem ikonograficznym wyglądu miast polskich, strojów mieszkańców oraz prawideł sztuki wojennej w czasach króla Karola X Gustawa i Jana Kazimierza. Stan bardzo dobry. Piękny, czysty i kompletny egzemplarz wydrukowany na świetnym papierze. Znakomita praca introligatorska – oprawa w dwa woluminy, pełno skórzane. Tablice wklejone ”na skrzydełkach” co umożliwia łatwe przeglądanie szczególnie istotne dla panoram i widoków miast na tablicach rozkładanych.